To nasza pasja ...

Dlaczego plany ewakuacji obiektu ?

Na codzień, z racji wykonywanych usług, często stykamy sie z Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego. Ich wykonanie, mówiąc delikatnie, pozostawia niestety bardzo często wiele do życzenia. Oprócz "słabej" zawartości merytorycznej tych opracowań, moją szczególną uwagę zwraca niski poziom wykonania planów obiektu (tzw. planów ewakuacyjnych). Jakość, a przede wszystkim zawartość planów obiektu jest niezgodna z wytycznymi Rozporządzeni MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Od wielu już lat współpracujemy z kilkudziesięcioma firmami na terenie całej Polski, które zajmują się ochroną przeciwpożarową, w tym opracowywaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Ze względu na brak czasu, wiedzy lub narządzi do wykonania tego typu planów - zlecają nam ich sporządzenie. Poprzez internet, za pośrednictwem zwykłego e-maila możesz opracować plany do swojej Instrukcji ...
SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE !!!
Tag: plan ewakuacji obiektu, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, instrukcja przeciwpożarowa, ppoż., ewakuacja budynku szkoły biurowca, ludzi!

GAS-CZOP - plany

GAS-CZOP Dariusz Czop

692 768 091
admin@planobiektu.pl

Rekomendacje:

 • Ewakuacja IBP pożar
 • Wyjście ludzi z budynku
 • Ewakuacyjna Instrukcji pożarowej
 • Ewakuacja Instrukcji pożarowej
 • Ewakuacyjne Bezpieczeństwa pożarowej
 • Ewakuacji obiektu
 • Ewakuacji obiektu
 • Ewakuacja Instrukcji pożarowej
 • Ewakuacyjna Bezpieczeństwa pożarowej
 • Ewakuacji Instrukcji pożarowej
 • Ewakuacji Instrukcji pożarowej
 • Ewakuacji Instrukcji pożarowej
 • pożarowy
 • pożaru
 • pożaru
 • pożaru
 • pożaru
 • ppoż
 • Ewakuacja Instrukcji pożarowej