Ciekawe informacje ze strony ...

Mirosław Wiktor - plany

Już ponad 1000 planów zrealizowanych !!!

Przez okres kilku ostatnich lat troszkę sie tego nazbierało ... w styczniu 2016 roku wykonaliśmy tysięczny plan ewakuacyjny obiektu. Jednak pomimo takiej ilości - stawiamy na jakość i dokładność. Doświadczenie przede wszystkim !
Zapraszamy do współpracy...


Mirosław Wiktor - plany

Usytuowanie i teren przyległy

Wiele osób niestety nie jest świadoma, iż Rozporządzenie MSWiA obligatoryjnie narzuca obowiązek wykonania takiego planu. Niektórzy celowo pomijają jego wykonanie, zastępując go Projektem Zagospodarowania Terenu(PZT) - a to błąd !


Mirosław Wiktor - plany

Jak często aktualizujemy plany obiektu ?

Plany obiektu aktualizujemy wraz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego - czyli co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


Mirosław Wiktor - plany

Jakie potrzeba kwalifikacje ?

Plany obiektu mogą opracowywać osoby, które mogą wykonywać czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej: inżynier bezpieczeństwa pożarowego, inżynier pożarnictwa, specjalista ochrony ppoż., technik pożarnictwa, inspektor ochrony ppoż.


Mirosław Wiktor - plany

Kto zleca opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek wynika z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. ws. ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719)- §6 ust.1. - Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów ... zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.


Mirosław Wiktor - plany

Wzór Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Podstawowym wzorem dokumentu jest Rozporzączenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku. Są tam zawarte wszystkie potrzebne informacje, co i jak ma być w Instrukcji zamieszczone. Do każdego obiektu należy podchodzić indywidualnie.


Mirosław Wiktor - plany

Kto opracowuje plan obiektu ?

Wykonanie planu należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, czyli zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej(Dz.U.z 2002r. Nr147, poz.1229, z późn.zm.), mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.


Mirosław Wiktor - plany

Teraz plany obiektu dostępne przez internet !

Za pośrednictwem zwykłego e-maila możesz cieszyć się swoim planem ewakuacyjnym.
SPRAWDŹ JAKIE TO PROSTE !